VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

web-nmd2021-3


Nationale Milieudag 2021:
Leren van 50 jaar milieubeleid

 15-18 juni 2021
 Online, via Zoom

web-nmd2021-3

 

 

 

 


Nationale Milieudag 2021:
Leren van 50 jaar milieubeleid

 15-18 juni 2021
 Online, via Zoom

 
 
 
header-nmd2021-1

Leren van 34 jaar milieueffectrapportage

Onderdeel van de Nationale Milieudag 2021

  woensdag 16 juni 2021
  15:30 - 17:00
  Online, via Zoom

De sessie begint over

Voor tarieven en aanmelden, zie groene menu.

Als je je inschrijft voor een deelsessie, ben je zonder extra kosten welkom bij het plenaire programma.

In 1987 is het instrument m.e.r. officieel in Nederland geïntroduceerd. Het bijbehorende Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is sindsdien meermalen gewijzigd. De wijzigingen betreffen procedurele wijzigingen en belangrijke inhoudelijke wijzigingen. Deze sessie staat stil bij de impact van kantelpunten in de regelgeving op de uitwerking en verdere ontwikkeling van het instrument m.e.r..

Dit gebeurt met oog voor nieuwe ontwikkelingen, waaronder de recent gepubliceerde Nationale Omgevingsvisie, het nieuwe Nationaal Milieubeleidsplan dat in de maak, de invoering van de Omgevingswet, technische ontwikkelingen en de veranderende maatschappelijke context.
Centrale vraag is “Hoe kan het m.e.r.-instrument meegroeien met zijn tijd, nieuwe technieken inzetten, vragen beantwoorden vanuit de maatschappij en politiek-bestuurlijke opgaven ondersteunen? Experts geven hun kijk op de toekomst van het instrument m.e.r.. Zij doen dit allen vanuit hun eigen invalshoek en achtergrond. Daarbij worden de thema’s digitalisering, participatie en integrale effectbeoordeling verder uitgediept. We gaan over deze thema’s met elkaar in gesprek in een interactieve sessies.

Sprekers:

  • Herbert Korbee  , Korbee & Hovelynck
  • Lourens Loeven  , Commissie voor de m.e.r.
  • Bart Barten, Rijkswaterstaat
  • Willem Smink, Royal HaskoningDHV
  • Paul Eijssen, Royal HaskoningDHV

GespreksleiderRoel Meeuwsen,  Movares
Véronique Maronier, Royal HaskoningDHV
Marianne Schuerhoff  , Commissie voor de m.e.r.
Organisatie: Roel Meeuwsen, Movares

 

Deel deze sessie via social media en geef daar ook aan dat je meedoet (let op: dit is geen aanmelding):

LinkedInEvent | FacebookEvent