VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

web-nmd2021-3


Nationale Milieudag 2021:
Leren van 50 jaar milieubeleid

 15-18 juni 2021
 Online, via Zoom

web-nmd2021-3

 

 

 

 


Nationale Milieudag 2021:
Leren van 50 jaar milieubeleid

 15-18 juni 2021
 Online, via Zoom

 
 
 
header-nmd2021-3

De lessen uit 50 jaar risicobeleid

Onderdeel van de Nationale Milieudag 2021

  vrijdag 18 juni 2021
  09:30 - 11:00
  Online, via Zoom

De sessie begint over

Voor tarieven en aanmelden, zie groene menu.

Als je je inschrijft voor een deelsessie, ben je zonder extra kosten welkom bij het plenaire programma.

Risico’s zijn van alle tijden. Denk alleen maar aan afstand houden tussen opslag van buskruit en woningen, bouwen op terpen om droge voeten te houden. De afgelopen 50 jaar is ons risicobeleid parallel aan het milieubeleid verder ontwikkeld. Daaruit kunnen we vele lessen trekken voor een veilige en verantwoorde toekomst. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om veiligheidsaspecten van de energietransitie, omgaan met Zeer Zorgwekkende Stoffen en tijdig anticiperen op een volgende pandemie, etc. Deze sessie zet de risico’s in perspectief, met oog voor andere maatschappelijke en economische aspecten.

Sprekers:

  • Prof.dr.ir. Genserik Reniers , TU Delft

Organisatie: Sectie Externe Veiligheid, Simone van Dijk , Royal HaskiningDHV, Christiaan Soer , Royal HaskoningDHV, Hans van Santbrink  , Santbrink Advocaat

 

Deel deze sessie via social media en geef daar ook aan dat je meedoet (let op: dit is geen aanmelding):

LinkedInEvent | FacebookEvent