VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

web-duurzame-economie-cc0-nature-design-via-pixabay

Planetair denken en doen


Logo VVM

Nationale Milieudag 2023:
Planetair denken en doen

Logo VMR

 10 november 2023
 Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag

        

 

web-duurzame-economie-cc0-nature-design-via-pixabay

 

Planetair denken en doen


Logo VVM

Nationale Milieudag 2023:
Planetair denken en doen

Logo VMR

 10 november 2023
 Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag

        

 

 

 

 

Programma

Nationale Milieudag 2023

 

Laatste update: 7 november

 
 

  Programma

09:00 Ontvangst (met koffie en thee)

09:30 Plenaire sessie I
- Opening door dagvoorzitter Peter Akkerman
- Veilige en rechtvaardige grenzen voor het leven op aarde
door
Joyeeta Gupta 
- Ontwikkelingen in het milieubeleid en het Nationaal Milieuprogramma
door Afke van Rijn
- Introducties van de workshopthema’s
door ervaringsdeskundigen en getuigen.

11:00 Pauze (met koffie en thee)

11:15 Workshops (meer info  )

12:30 Lunchpauze

13:30 Plenaire sessie II
- Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak
door Dorette Corbey 
- Naar een houdbaar en rechtvaardig voedselsysteem
door Frederike Praasterink
- in gesprek met Jojo Mehta over Ecocide
- Uitwisseling over de workshops
- Tussentijdse reflectie door Joyeeta Gupta 

14:45 Workshops (vervolg)
In de tweede ronde werken de groepen verder aan hun thema, met als doel om tot een slotconclusie te komen.

16:00 Zaalwissel

16:15 Plenaire sessie III
- Conclusies uit de workshops & PhD-bijeenkomst Groene Brein 
- Slotreflectie door Joyeeta Gupta 
- Aanbieding van conclusies aan Sandra Pellegrom 

17:00 Borrel & netwerken

Keynote sprekers

 • Joyeeta Gupta
  Zij spreekt over ‘Veilige en rechtvaardige grenzen voor het leven op aarde’

  Joyeeta is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam voor milieu en ontwikkeling in het globale zuiden. Ze is actief in veel internationale netwerken, waaronder de UNEP, de EU en de Earth Commission. Ze won dit jaar de Spinoza-prijs, de hoogste wetenschappelijke prijs in Nederland.

  Het thema van het congres spreekt haar aan: “We moeten ons mondiale systeem zo reorganiseren dat we met veel minder toe kunnen en toch net zo gelukkig en gezond zijn. Daarom moeten we empirisch aantonen dat het zonder een eerlijke benadering onmogelijk is om binnen de grenzen van onze natuurlijke hulpbronnen te leven.” Lees het hele interview met haar.

 • Afke van Rijn
  Zij spreekt over ‘Ontwikkelingen in milieubeleid en het Nationaal Milieuprogramma’

  Afke van Rijn is sinds februari 2023 directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Haar opgave is om nationaal en internationaal beleid te realiseren op het gebied van milieu met als basis het Nationaal Milieuprogramma. "

  Milieu is een thema dat iedereen raakt, en het is het terrein waar ik mijn ambtelijke carrière in ben begonnen", aldus Afke van Rijn bij haar aanstelling. 'Het heeft grote raakvlakken met andere grote thema’s zoals klimaat en stikstof, en internationaal opereren is enorm belangrijk. Allemaal zaken die mij enorm aantrekken."

  Lees het hele bericht over haar aanstelling

 • Dorette Corbey
  Zij spreekt over ‘Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak’

  Dorette Corbey is lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV). Eerder was zij lid van het Europees Parlement o.a. binnen de Commissie Milieu.

  Deze adviesraad heeft op 26 oktober een rapport geschreven over klimaatrechtvaardigheid. Daarin stelt zij: “(Het) gebrek aan internationale klimaatrechtvaardigheid maakt het behalen van de doelen van het Parijsakkoord (….) onmogelijk. Ook leidt het tot een toename van ongelijkheid, armoede, instabiliteit en conflict. De AIV benadrukt dat het (….) in het Nederlandse belang is om de inspanningen voor internationale klimaatrechtvaardigheid op te voeren. De AIV doet concrete aanbevelingen hoe Nederland hier werk van kan maken.” 
  Download in Nederlands: 'Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak'

 • Frederike Praasterink
  Zij spreekt over ‘Naar een houdbaar en rechtvaardig voedselsysteem’

  Frederike Praasterink is lector Future Food Systems aan de HAS Hogeschool en een gedreven expert in de agrofood-sector. Haar passie ligt in het transformeren van het agrofood systeem naar een duurzamere toekomst. Samen met docenten, studenten en collega-lectoren voert ze praktijkgericht onderzoek uit en ontwikkelt ze vernieuwend onderwijs. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met een groeiend netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en andere kennisinstellingen die betrokken zijn bij de transitie van het agrofood systeem.

  Het thema van het congres spreekt haar aan, omdat het belangrijk is te werken aan systeeminnovaties: “We willen ook de onderliggende patronen aanpakken die maken dat verspilling steeds maar weer ontstaat.”
  Lees het hele interview met haar.

 • Ruth Davey Look Again Photography Jojo Mehta-1348-2.jpgJojo Mehta

  In gesprek over 'Ecocide’

  Jojo Mehta is mede-oprichter van Stop Ecocide in 2017.

  Haar missie is om ecocide als internationale misdaad te erkennen.

  Lees meer over Jojo Mehta.

 • Sandra Pellegrom

  Aanbieding conclusies

  Sandra Pellegom is Nationaal Coördinator Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) bij SDG Nederland. Zij bevordert nationale implementatie van de SDG’s en werkt daarin nauw samen met ministeries en andere organisaties binnen de Rijksoverheid en met de brede SDG-beweging in Nederland.
 • Peter Akkerman

  Dagvoorzitter

  Peter Akkerman is een van de schrijvers van het Nationaal Milieuprogramma. Hij heeft een achtergrond in diplomatie en veiligheidsvraagstukken. Na een start bij Buitenlandse Zaken, maakte hij de overstap naar duurzaamheid. Vrede en veiligheid zijn belangrijk, maar een leefbare aarde is de randvoorwaarde. Het aanpakken van biodiversiteitsverlies, de klimaatcrisis en milieuvervuilingen zijn de uitdagingen van onze tijd, en daar zet Peter zich vol passie voor in. Peter werkt graag met jogneren en is oprichter van de Jongerenmilieuraad, voorzitter van de stichting Bos dat van zichzelf is en bedenker van Serendicity, de app om steden te vergroenen (in ontwikkeling). Ook is hij een van de organisatoren van dit congres. Hij zit dus zeker niet stil….