VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Persberichten

Genomineerden Rachel Carson Afstudeerprijs 2021 bekend

Datum: 31 maart 2021
De zes genomineerden voor de Rachel Carson afstudeerprijs 2021 voor de beste scriptie op het terrein van milieu en duurzaamheid zijn bekend. De prijs is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en een aantal milieu-studieverenigingen. De Rachel Carson Afstudeerprijs kent twee c...

Omgevingswetboek helpt provincies, gemeenten en waterschappen op weg

Datum: 19 december 2019  -  Auteur: Jos Dolstra
Het eerste exemplaar van het boek ‘Megawet in wording – Klaar voor de start!’ is vandaag in ontvangst genomen door de heer Henk Jan Meijer, lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving. Bij de overhandiging waren diverse leden van de Kamercomm...

Genomineerden Rachel Carson Afstudeerprijs 2019 bekend

Datum: 16 oktober 2019
De genomineerden voor de Rachel Carson afstudeerprijs 2019 voor de beste scriptie op het terrein van milieu en duurzaamheid zijn bekend. De prijs kent twee categorieën: Masterthesis in het wetenschappelijk onderwijs en afstudeerwerk in het HBO. De winnaar in elke categorie ontvangt een sculptuur,...

Implementatie Omgevingswet: ”Het hoeft niet af te zijn om er klaar voor te zijn”

Datum: 15 oktober 2019
De Omgevingswet kan geheel volgens planning op 1 januari 2021 in werking treden. Daarvan is Heleen Groot, directeur van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ (Ministerie van BZK), overtuigd. “De regelgeving is inmiddels inhoudelijk klaar en in stabiele vorm beschikbaar”, liet zij haar p...

Ontwerp Nationale Omgevingsvisie onvoldoende uitdagend en verleidend

Datum: 30 september 2019  -  Auteur: VVM
Het ambitieniveau van het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, ligt te laag, zo vindt de VVM. De NOVI ontbeert een visie gericht op het maken van grote, meer fundamentele keuzes die nodig zijn voor een transformatie naar een duurzame toekomst. Het beleidsdocument is daarmee onvo...

Persbericht Toename ammoniakemissies dieselvoertuigen - VVM neemt Tijdschrift Lucht over

Datum: 29 april 2019
De VVM, netwerk van milieuprofessionals, heeft het Tijdschrift Lucht van Sdu overgenomen. Tijdschrift Lucht sluit goed aan bij de doelstelling van VVM, het stimuleren van kennisuitwisseling en –ontwikkeling. Zojuist is de nieuwe editie verschenen, met onder meer aandacht voor de opmerkelijke toen...

Persbericht: Klimaattafel negeert CO2-reductie door slimmer rijgedrag

Datum: 20 februari 2019  -  Auteur: Martin Kroon, Henk Wardenaar
Verbetering van rijgedrag is de eenvoudigste én goedkoopste manier om de verkeersemissies te verminderen. In de voorstellen van de Klimaattafel Mobiliteit ontbreekt echter deze meest voor de hand liggende optie om verkeersemissies te verminderen. Onbegrijpelijk, want de klimaatwinst daarvan kan o...

Schat aan informatie over Omgevingswet gebundeld

Datum: 20 december 2018  -  Auteur: VVM
Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, kijkt uit naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet. “De komende periode gaan waterschappen, gemeenten en provincies via pilots proefdraaien in de praktijk. Een dag...

VVM zet winnaars milieuafstudeerprijzen 2018 in het zonnetje

Datum: 09 november 2018  -  Auteur: VVM
Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft de VVM, netwerk van milieuprofessionals, de prijzen uitgereikt voor de 2018-editie van de Rachel Carson Afstudeerprijs voor HBO en Wetenschappelijk Onderwijs. In de categorie HBO ging de prijs naar Loesanne van der Geest (Hogeschool Leiden) en in de categ...

Genomineerden Rachel Carson Milieuscriptieprijs bekend

Datum: 05 oktober 2018  -  Auteur: VVM
De genomineerden voor de Rachel Carson afstudeerprijs 2018 voor de beste scriptie op het terrein van milieu en duurzaamheid zijn bekend. De prijs kent twee categorieën: masterthesis in het wetenschappelijk onderwijs en afstudeerwerk in het HBO. De winnaar in elke categorie ontvangt een sculptuur,...